W dniu 26 czerwca br. zostały przekazane lampy LED dla OSP Kuchary oraz OSP Majkowice. Zakupiono je w ramach projektu: "Remont i termomodernizacja budynku wiejskiego w Grębocinie oraz zakup przenośnych zestawów LED dla OSP Majkowice i OSP Kuchary". Wniosek przygotowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grębocin przy współpracy z pracownikami urzędu.

Dofinansowanie przyznano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  Nabór wniosków i ich ocenę przeprowadziła Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA", umowę podpisano z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

W ramach projektu wykonano również termomodernizację budynku wiejskiego w Grębocinie