Informuje, iż dnia 28 lipca 2019 roku, w godzinach 8:00- 18:00 w siedzibie Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku przy ul Krakowskiej 29, odbędą się wybory do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.

Uprawnionym do głosowania jest podatnik podatku rolnego, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.Tylko takiemu podatnikowi przysługuje prawo wyborcze.