Informujemy, że składanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie Dobry Start 300+ (świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego) oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres rozpoczyna się:
  • 1 lipca 2019 roku - składanie wniosków drogą elektroniczną  
  • 1 sierpnia 2019 roku - składanie wniosków w wersji papierowej 

MGOPS