Na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko długotrwałe opady deszczu oraz podniesione poziomy wody na rzekach Wisły i Szreniawa, jak również lokalnych potokach spowodowały wzmożony wylęg komarów.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko wystąpił do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z wnioskiem o odkomarzanie terenu gminy Nowe Brzesko, jednakże powiat poinformował, że nie planuje takich działań.

Kolejnym działaniem Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko było wystąpienie do Wojewody Małopolskiego z prośbą o dofinansowanie akcji odkomarzania na terenie naszej gminy. Czekamy na odpowiedź Wojewody, aby w każdej chwili uruchomić zabezpieczone środki i sprzęt niezbędny podczas akcji odkomarzania.

W tym tygodniu, uruchamiając nadszarpnięte powodzią środki gminne, wdrożyliśmy doraźne działania związane z odkomarzaniem terenów zieleni i obiektów użyteczności publicznej: Rynek w Nowym Brzesku, Plac Wolności, park zabaw, M-GCKiP, tereny wokół szkoły.