W związku ze zwiększonym poborem wody z gminnej sieci wodociągowej wynikającym z utrzymujących się wysokich temperatur, apelujemy do mieszkańców Gminy Nowe Brzesko o racjonalne zużywanie wody i niewykorzystywanie jej do celów innych niż cele socjalno-bytowe.

Prosimy, aby nie zużywać wody z sieci do:

  • podlewania i zraszania trawników, ogródków warzywnych,
  • podlewania upraw rolnych i sadowniczych,
  • napełniania basenów i innych zbiorników wodnych,
  • mycia samochodów i maszyn rolniczych.

Wydajność gminnego systemu zaopatrzenia w wodę jest ograniczona i nie jest możliwe zapewnienie ciągłości dostaw wody przy zapotrzebowaniu blisko dwukrotnie większym niż w normalnych warunkach pogodowych.