W dniu 05 czerwca br. podczas „Forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski" w Krakowie Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Wojciech Adamczyk odebrał Promesę w ramach środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości 113 018,00 zł

Promesę wręczyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pan Krzysztof Madejski składa serdeczne podziękowanie dla Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego i Wicemarszałków Pana Łukasza Smółki oraz Pana Tomasza Urynowicza, przeznaczone środki finansowe wpłyną na polepszenie warunków dojazdu mieszkańców do pól i gospodarstw rolnych.