W dniu 1 czerwca 2019 roku mieszkańcy gminy Nowe Brzesko oraz turyści odwiedzający nasze miasto wspólnie świętowali „740-lecie lokacji miasta Nowe Brzesko”. Środki na ten cel pochodziły z funduszy UE przyznanych przez E.O.CENOMA.

Zadanie było współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt.: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promocja zasobów lokalnych, w tym produktów tradycyjnych, dziedzictwa kulturowego, historycznego, poprzez organizację imprez, wydarzeń kulturalnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych” realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Atrakcje jakie zaplanowano: konkurs potraw średniowiecznych dla Stowarzyszeń i KGW z terenu LGD E.O. CENOMA, gra miejska, średniowieczne miasteczko i stoiska rzemiosł dawnych, warsztaty dla dzieci.

Jedną z głównych atrakcji tego dnia był konkurs dla Stowarzyszeń i KGW z terenu LGD E.O. CENOMA na regionalną potrawę średniowieczną z okazji „740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko”. Do udziału w konkursie zgłosiły się 4 drużyny: KGW Majkowice, KGW Szpitary, Stowarzyszenie Śmiłowiczanki, KGW Hebdów. Komisja konkursowa  powołana w składzie: Pani Iwona Latowska (Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Brzesko), Elżbieta Pawlińska (Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej) oraz Elżbieta Fularska (Radna Rady Miejskiej Nowe Brzesko) oceniała przygotowane potrawy według następujących kryteriów:

  • Wygląd potrawy
  • Smak potrawy
  • Stopień trudności przygotowania danego dania
  • Nawiązanie do regionu danej potrawy, wykorzystanie produktów lokalnych, krótka historia prezentowanego dania
  • Nadanie ciekawej i oryginalnej nazwy prezentowanym w konkursie potrawom, która będzie związana z średniowieczną historią regionu czy lokacją miasta Nowe Brzesko

Konkurs miał na celu popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego regionu LGD Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O „CENOMA”, wypromowanie potraw regionalnych mogących stać się wizytówką zarówno obszaru LGD jak i gmin partnerskich LGD czy  aktywizowanie środowisk wiejskich, w tym seniorów oraz kobiet po 50 roku życia, poprzez udział w życie kulturalne regionu i lokalnej społeczności.

Wyniki konkursu na regionalną potrawę średniowieczną z okazji 740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko:

1. KGW Majkowice

2. KGW Szpitary

3. Stowarzyszenie Śmiłowiczanki

4. KGW Hebdów

Najlepsze potrawy zdaniem komisji przygotowało KGW Majkowice. NAGRODA WYRÓŻNIENIE (głosowanie mieszkańców i turystów) przyznano KGW Majkowice za potrawę "Zupa pokrzywowa". Serdecznie gratulujemy!

Kolejną atrakcją była gra miejska z okazji „740-lecie lokacji miasta Nowe Brzesko". Gra rozgrywana była na terenie Nowego Brzeska i Hebdowa. Uczestnicy, na podstawie otrzymanych na starcie materiałów, musieli odnaleźć na trasie osiem stanowisk obsługiwanych przez animatorów oraz wykonać powierzone im zadania m.in. zręcznościowe, rozwiązać  łamigłówki logiczne czy zapoznać się z ciekawostkami o historii miasta Nowe Brzesko, które później znalazły się  w „Teście Wiedzy” na mecie gry).

Ranking drużyn w grze miejskiej „740-lecie lokacji miasta Nowe Brzesko":

1. Śmiłowice nr 1 OSP Młodziki - 92 pkt.

2. Majkowskie Sokoły - 86 pkt.

3. Megawęże - 85 - pkt.

4. Piękni i Młodzi - 84 - pkt.

5. Blinks - 84 - pkt.

6. Drużyna A - 82 - pkt.

7. MDP - 3 OSP hebdów - 78 - pkt.

8. MDP - 2 OSP Hebdów - 77 - pkt.

9. MDP - 1 OSP Hebdów - 74 - pkt.

Najlepszą drużyną została Śmiłowice nr 1 OSP Młodziki. Serdecznie gratulujemy!


Podziękowania 

Dziękujemy wszystkim, a w szczególności Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej Panu Jackowi Zawartce oraz Dyrektor Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Promocji Pani Annie Maj-Skowrońskiej i Pani Małgorzacie Kroście, za pomoc przy realizacji projektu oraz zaangażowanie się w realizację obchodów "740-lecia lokacji miasta Nowe Brzesko”. Kierujemy również  podziękowania za pomoc w organizacji dla Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej za ufundowanie nagród w grze miejskiej oraz do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Nowym Brzesku oraz Szkoły w Sierosławicach za przygotowanie pozostałych atrakcji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka: malowanie twarzy, animacje dla dzieci, degustacja miodów - Pasieka Adamek. Dziękujemy KGW Majkowice, KGW Szpitary, KGW Hebdów oraz Stowarzyszeniu Śmiłowiczanki za pięknie przygotowane stoły z średniowiecznymi potrawami, a także naszym animatorom na trasie gry miejskiej Panu Józefowi Kroście i Panu Witoldowi Kozerskiemu za aktywny udział w grze miejskiej i przydzielanie zadań drużynom. Dziękujemy również Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko Panu Krzysztofowi Madejskiemu za objęcie patronatem całego wydarzenia. Dzięki Panu Burmistrzowi mamy piękną pamiątkę w postaci filmu promującego to wydarzenie.


Co dalej?

Druga część obchodów, która została zaplanowana w projekcie zakłada wystawę zdjęć o Nowym Brzesku oraz okolicznościowy wykład. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej szczegóły organizacji drugiej części obchodów poda już niebawem.

Cieszymy się, że nasi mieszkańcy oraz turyści odwiedzający gminę Nowe Brzesko mogli zobaczyć jak wyglądało średniowieczne miasto, wziąć udział w grze miejskiej oraz spędzić to sobotnie popołudnie z historią. To spotkanie pełne atrakcji historycznych, edukacyjnych i rozrywkowych wspaniale przysłużyło się integracji wielopokoleniowej.

Tekst: Anna Świerk Referat Organizacyjny UGiM Nowe Brzesko

zdj. M-GCKiP M.Krosta/A.Psica/A.Świerk


Film promujący wydarzenie

FOTORELACJA Z OBCHODÓW 740-LECIA LOKACJI MIASTA NOWE BRZESKO