W dniu 31 maja br. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Krzysztof Madejski wraz z przedstawicielami OSP Śmiłowice odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promesę na kwotę 610 tys. zł. przeznaczoną na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach.

Serdecznie dziękujemy prof. Włodzimierzowi Bernackiemu Posłowi na Sejm RP za pozyskanie ww. środków.

Promesa

http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=11243