Od września naszemu Zespołowi przewodniczy Dyrektor mgr Magdalena Doniec oraz Wicedyrektorzy : mgr Anna Gładysz i mgr Grażyna Jakubowska. Uczymy się i przebywamy w dwóch budynkach: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Przedszkola Samorządowego. Nasz Zespół liczy 391 Uczniów, w tym 92- Dzieci przedszkolnych.

Życie szkolne u nas nie składa się tylko z nauki na obowiązkowych zajęciach. Udział w różnych dodatkowych działaniach dostarcza nam wielu nowych wyzwań, pozwala znieść trudy nauki, pożytecznie spędzić czas wolny i otworzyć się na potrzeby drugiego człowieka. Zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach praktycznych zapamiętujemy dłużej i chętniej. W tym sprawozdaniu postanowiliśmy się z Wami, drodzy Czytelnicy, podzielić informacjami o tym, co się u nas dzieje i jakie osiągamy sukcesy.

Naszą relację zaczynamy od Najmłodszych, czyli Przedszkolaków.

W roku szkolnym 2018/2019 Przedszkole liczy 5 oddziałów (grupa „ Sówki” i „ Pszczółki „ w budynku SP):

 -grupa   „Motylki” - Wychowawczynie: Elżbieta Wójcik, Renata Skalsk

 -grupa ,,Muchomorki” -Wychowawczyni  Katarzyna Wójcik, Renata Skalska

 -grupa  „Tygryski” -Wychowawczynie: Mariola Bartula, Renata Skalska,

 -grupa   „ Sówki”-  Wychowawczyni  Justyna Gorzałczany, ( w I półroczu z Anitą Maćkowską 

 -grupa  „Pszczółki”- Wychowawczyni Barbara Jamrozik.

Dzieci przedszkolne pod troskliwą opieką wychowawczyń  biorą udział w różnorodnych zajęciach, konkursach, spotkaniach, uroczystościach, zabawach, spacerach i wycieczkach

Realizowane są różne formy wycieczek i spacerów, spełniających wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Mają one na celu przede wszystkim poznanie otaczającego świata. Spacery i wycieczki umożliwiają  także rozwijanie umiejętności społecznych. Oprócz wycieczek po najbliższej okolicy organizowane są wycieczki dalsze: np. do biblioteki,  teatru, filharmonii.

W tym roku szkolnym Przedszkole współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną w Proszowicach. Organizowane są cykliczne spotkania raz w miesiącu z panią Renatą Królikowską, która prowadzi zajęcia z biblioterapii /inicjatywa mgr E. Wójcik/. Rodzice aktywnie włączają się w życie poszczególnych grup, pomagają w przygotowaniu uroczystości i zabaw, a przede wszystkim strojów dla dzieci.

Wybrane wydarzenia z życia grup:

Programy i konkursy:

1.Udział w programie „ Pocztówkowe Przedszkole”, którego celem jest między innymi: nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych, zapoznanie z pracą pracowników poczty oraz zadaniami urzędu pocztowego, a także promowanie własnego regionu i przedszkola ( udział bierze grupa „Sówki” pod kierunkiem mgr J. Gorzałczany).

2. Legenda Smoka Wawelskiego- moja własna książeczka.

Konkurs plastyczno- literacki. Celem konkursu było rozbudzanie zamiłowań literackich dzieci, zachęcanie do tworzenia, pobudzanie wyobraźni i fantazji. Konkurs był przeznaczony dla  osoby dorosłej z dzieckiem: wspólnie zredagowana treść opowiadania, napisana przez opiekuna na komputerze wzbogacona barwnymi ilustracjami dziecka. Poprzez ilustrację dzieci wyrażały swoje emocje, uczucia towarzyszące tworzeniu - organizatorzy: mgr J. Gorzałczany, mgr K. Wójcik .

Wyróżnione prace: Aleksander Jakubowski, Emilka Kucharczyk, Michał Błaszkiewicz, Jan Samek, Aleksandra Jędrosz, Aleksander Wójcik, Natalia Wójcik, Artur Konieckiewicz, Dorota Walczyk

3.Przygotowania dzieci do Ogólnopolskiego Konkursu PlastycznegoBarwy Lasu

 - opiekun mgr  J. Gorzałczany – edukacja dzieci z zakresu ekologii poprzez zachęcanie do dostrzegania roli terenów leśnych, promocja działań ekologicznych związanych z terenami zalesionymi, poszerzanie wiedzy z zakresu technik: malarstwo, grafika, rysunek.

4.Najładniejsza Kartka Bożonarodzeniowa – konkurs plastyczny.

 ( organizatorzy: mgr J. Gorzałczany, mgr M. Styczeń )

5.Spotkanie z Policją w ramach programu „Bezpieczny przedszkolak”- koordynator mgr M. Bartula. Dzieci miały możliwość utrwalić zasady bezpieczeństwa na drodze.

Wycieczki:

1.Wycieczka do Piekarni KOPACZ w Nowym Brzesku. Zwiedzanie piekarni wypiekającej tradycyjnie chleb, połączone z warsztatami, na których dzieci wycinały w cieście piernikowym ciasteczka, które potem zostały wypieczone i przekazane dzieciom do degustacji- organizator : mgr M. Bartula, mgr E. Wójcik .

2. Wizyta w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Brzesku, zapoznanie się z księgozbiorem  dla dzieci ( organizator  mgr E. Wójcik ).

3. Wycieczka do teatru ,,Groteska” na spektakl „Kot w Butach”- organizator mgr M. Bartula .

4. Wycieczka do Wycieczka do Crazy Sówki- Kraina zabaw dziecięcych oraz Multi-Kina; zajęcia muzyczne „Skąd się biorą dźwięki tej piosenki”, muzyka  filmów dziecięcych oraz bajka : „Przytul mnie” -organizator mgr M. Bartula .

5. Wycieczka do Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie na koncert dla dzieci „ W kolorze różu i fioletu” -organizator mgr  E. Wójcik.

6.Zajęcia w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej – zajęcia „ O grzeczności”- „Muchomorki i Motylki”, „Jak powstaje książka” – „ Tygryski- organizator mgr E. Wójcik .

7. Wizyta w "Izbie Leśnej" i w Miasteczku  Ruchu Drogowego w Niepołomicach

- organizator mgr J. Gorzałczany.

8. Udział w innowacyjnym projekcie pt. „ Wielka Przygoda małego Żółwia”.

9. Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt- Polskiej Akademii Nauk- „Świat Pająków”.

10. Seans filmowy „Corgi- psiak Królowej”.

Uroczystości, zabawy:

1.Akademia z okazji Dnia Niepodległości; śpiewanie hymnu przez dzieci wraz z całym Zespołem Przedszkolno – Szkolnym – „Tygryski, Pszczółki i Sówki „ -opiekunowie: mgr M. Bartula, mgr B. Jamrozik, mgr J. Gorzałczany ).

2.Dzień Babci i Dziadka- montaż słowno muzyczny oraz układy taneczne (wszyscy Wychowawcy grup i mgr Katarzyna Zydroń- choreograf tańców dzieci),

3.Zabawa Andrzejkowa- wróżby, zabawa taneczna; przybliżenie ludowych zwyczajów i obrzędów, Zabawa karnawałowa (Wychowawcy grup).

4.”Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Dzień Dziewczynek”  (Wychowawcy grup).

5.Spotkanie z Mikołajem (Wychowawcy grup).

6.Dzień Bajek ( pomysł mgr Grażyna Jakubowska ).

 Rozdanie nagród w konkursie „Bajka o Wawelskim Smoku”.

Ponadto Przedszkolaki brały udział w akcji charytatywnej :„Mikołajowa Paka Dla Psiaka”

 (pomysł:  mgr A. Maćkowska, prowadzenie mgr K. Wójcik).

Dzieci wystąpiły w programie ekologicznym „Mali strażnicy przyrody”- podziękowania za otrzymany oczyszczacz  powietrza dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Po raz pierwszy z inicjatywy dyrektora mgr Grażyny Jakubowskiej Przedszkole wydało kalendarz.

Dyrekcja oraz Wychowawcy Przedszkola serdecznie dziękują za współpracę: Komendzie Powiatowej Policji w Proszowicach, Panu Wojciechowi Kopaczowi oraz pracownikom Piekarni Kopacz, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Brzesku, Bibliotece Pedagogicznej w Proszowicach- pani Renacie Królikowskiej, Zakładowi Fotograficznemu Foto-Nowak w Nowym Brzesku, Pani Ewie Miska, Pani Wiesławie Szeliga  oraz Rodzicom.

Ciekawe projekty, konkursy , akcje, sukcesy  w klasach I-III:

Klasa Ia i Ib – wychowawcy mgr Aneta Kwiatek i mgr Agata Indyka

Udział w akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Mój pierwszy zeszyt” w ramach, której IPN przekazał uczniom zeszyty  z wizerunkami Ojców Niepodległości oraz ołówki z nadrukiem nawiązującym do 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

-Udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez WsiP  „Wielka Mapa Polski”; Akcja ma na celu wymianę pocztówkową pomiędzy szkołami z całej Polski .

Ubieranie choinki w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko własnoręcznie wykonanymi ozdobami.

Uczestnictwo w edukacyjnym show „Pszczółka Pola odkrywa sekrety ula”.

Przygotowanie  z Rodzicami i Wychowawcami wystawy pt: „Pomysły na długie jesienne wieczory”

Ponadto w klasach I odbyła się jesienna i zimowa edycja  Międzyklasowego Konkursu

Mistrz Pięknego  Czytania”. Na przełomie marca i kwietnia odbędzie się edycja wiosenna.

Wyniki edycji jesiennej:

I miejsceMistrz Pięknego  Czytania”  w kl. 1a : Marika Fąfara, Wiktoria Kawa, Julia Percik,Maja Radecka, Wiktoria Stępa, Miłosz Gaweł,  Olaf Nowak, Karol Samborek, Karol Stępa.

Wyróżnienie „Mistrz Pięknego Czytania zdobyli: Weronika Cebula, Laura Czajka, Wiktoria Kopeć, Amelia Maj, Patryk Markocki.

I miejsce Mistrz Pięknego  Czytania” w kl. 1 b zdobyli : Natalia Fularska, Lena Nowak, Milena Szturyn, Patrycja Wójcik, Maciej Adamczyk, Robert Lubacha, Filip Miska, Konrad Niedźwiedź.

Wyróżnienie Mistrz Pięknego  Czytania zdobyli: Antonina Data, Wiktoria Data,  Maja Gołębiowska, Daria Walczak,  Franciszek Czechowicz, Michał Malczyk.

Wyniki edycji zimowej:

I miejsce „Mistrz Pięknego Czytania” w kl. 1 a : Marika Fąfara, Wiktoria Kopeć, Julia Percik, Wiktoria Stępa

I miejsce „Mistrz Pięknego  Czytania” w kl. 1 b : Natalia Fularska, Lena Nowak, Konrad Niedźwiedź

Konkurs na „Najliczniej i najciekawiej przebraną klasę za postaci z literatury dla dzieci i młodzieży” –

I miejsce klasa I a, klasa 1b - organizator  mgr Małgorzata Toroń

-Realizacji Programu Edukacji Antytytoniowej „Nie pal, przy mnie proszę”.

- Konkurs Pieśni Niepodległościowej- koordynator  mgr Ewa Skóra

Etap Szkolny:  I miejsce duet: Lena Nowak i Natalia Fularska kl.I b piosenka „Ułani”,

III miejsce duet: Maja Micuda i Milena Szturyn kl. I b piosenka „Płynie Wisła”

Etap Gminny : I miejsce duet: Lena Nowak i Natalia Fularska kl. I b, wyróżnienia: duet: Maja Micuda i Milena Szturyn kl. I b,  

Konkurs na ,,Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową’’organizator mgr Magdalena Styczeń

Laureaci konkursu:

 • 1. Maja Micuda kl. Ib
 • 2.  Karol Samborek kl. Ia
 • 3. Franciszek Czechowicz kl. I b

Sesja zimowa Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek- laureaci :

 • 1. Natalia Fularska kl.Ib 
 • 2.Marika Fąfara kl. I a    
 • 3. Martyna Pabisek kl.Ib

Wykonanie gazetki ściennej w klasie propagującej bezpieczeństwo w Internecie

  II miejsce ex aequo – uczniowie klasy I a i I b

Klasa IIa i IIb- wychowawcy: mgr Grazyna Nowak, mgr Marzena Lewińska

Uczniowie klas II i III uczestniczyli w wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce pt: ,, Na tropie Soliludka. Poznajemy Solilandię’’oraz Zwiedzali Muzeum Przyrodnicze w Krakowie. 

Konkurs Pieśni Niepodległościowej- koordynator  mgr Ewa Skóra

Etap Szkolny i Gminny :  II miejsce: Maja Adamek kl. II b piosenka „Dziewczyna z granatem w ręku”

Konkurs na „Najliczniej i najciekawiej przebraną klasę za postaci z literatury dla dzieci i młodzieży” -organizator  mgr Małgorzata Toroń - III miejsce kl. IIb

Konkurs na ,,Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową’’

Laureaci konkursu:

 • 1. Nadia Skowrońska kl. IIa 
 • 2. Marcel Styczeń  kl.II b

Sesja zimowa Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek- laureaci :

 • 1. Malwina Jędrosz- kl.IIa 
 • 2. Marcel Styczeń - kl. IIb          
 • 3. Julia Wójcik - kl. IIb

Wykonanie gazetki ściennej w klasie propagującej bezpieczeństwo w Internecie – II miejsce ex aequo – kl. II a i II b

Sukcesy sportowePowiatowe zawody w pływaniu o puchar prezesa MOSiR- październik 2018: / ze starsza grupą /  w klasach w klasach I-III

 • 1 miejsce: Julia Wójcik , Mateusz Kalika kl. IIb      
 • 2 miejsce: Kuba Madejski kl.IIb

Konkurs recytatorski „ Oczarowani bajką“ organizowany przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach: II miejsce dla Malwiny Jędrosz ucz. Kl. IIa / wiersz „ Daktyle / i III miejsce dla Jakuba Madejskiego ucz. kl. IIb / wiersz „ Dziki Tadzik“ /

Klasa III – wychowawca mgr Magdalena Styczeń

VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożeniakoordynator szkolnego Dnia- mgr Magdalena Styczeń 2 dziewczynki z klasy IIIa – Nikola Jędralczyk i Emilia Schroeder zdobyły kolejno tytuł Mistrza i Vice-mistrza Tabliczki Mnożenia klas III.

Konkurs na „Najliczniej i najciekawiej przebraną klasę za postaci z literatury dla dzieci i młodzieży” –I miejsce klasa III -  organizator  mgr Małgorzata Toroń

Konkurs na ,,Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową’’organizator mgr Magdalena Styczeń Laureatka konkursu: Nikola Jędralczyk

Uczniowie klasy III a nagrali filmik z życzeniami świątecznymi. Materiał Video przygotowany podczas Wigilii Klasowej można zobaczyć pod adresem: https://youtu.be/ERbnmHryZh0

Uczestnictwo w edukacyjnym show  „Żółwik Tomek poznaje Polskę”.

Uczennice klas III – Emilia Schroeder i Maja Zdenkowska oraz Wiktoria Kopeć- uczennica klasy I a wzięły udział w akcji charytatywnej Laleczki UNICEF pt. „Wszystkie kolory świata”.

Sesja zimowa Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek-- laureaci :

 • 1. Nikola Jędralczyk
 • 2. Emilia Schroeder 
 • 3. Jakub Krzyk

Wykonanie gazetki ściennej w klasie propagującej bezpieczeństwo w Internecie – I miejsce- kl. III  

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym ,, Baśnie Polskie’’ w wykonaniu Teatru Współczesnego

Konkursy – oczekiwania na wyniki:

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ,,ŚWIETLIK”, w którym uczestniczyło 23 uczniów z kl. od II- III.

Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR w kategorii Żaczek

(1 Uczennica z klasy III) i Maluch ( 6 uczniów z klas II)

Szkolny  Konkurs Ładnego Pisania dla uczniów klas  1-3 ,,O literackie pióro Marii Konopnickiej’- 24 uczniów- organizator- mgr M. Styczeń

Szkolny  Konkurs Ładnego Czytania po polsku i po angielsku“ - organizator- mgr M. Styczeń, mgr M. Nowak 

Ciekawe projekty, konkursy szkolne, akcje w klasach IV-VI  :

„ Trzymaj formę” / cały rok /- dni na świeżym powietrzu, zawody sportowe, wycieczki, noc w Kopalni, gry planszowe, zdrowe odżywianie- „Dzień jabłka i marchewki”- koordynator programu mgr. E. Skóra we współpraca  z Wychowawcami klas i Nauczycielami wych. fizycznego.

„ Urodziny Biblioteki”- w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych- promocja czytelnictwa, konkursy: „Najpiękniejsza kartka z życzeniami dla Biblioteki Szkolnej”, „Najliczniej i najciekawiej przebrana klasa za postać z książki”- organizator mgr M.Toroń.

„ Międzynarodowy Dzień Języków Obcych”- wystrój korytarzy, języki, moda, potrawy charakterystyczne dla innych krajów-koordynator Samorząd Uczniowski i jego Opiekunowie: mgr M. Nowak, mgr P. Bujakowski, mgr A. Sendek, mgr M. Styczeń, mgr J. Opyrchał, mgr A. Jewiarz.

„Nasze drogi do uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę” / od listopada  2017 r. do  listopada 2018 r./- gazetki, konkursy, akademie, wyjazdy do muzeów, teatrów, kin, zwiedzanie i opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej- opiekunowie: Zespół Humanistów we współpracy z Samorządem Uczniowskim , Wychowawcami klas i świetlicy szkolnej.

Konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową – konkurs, wystawa, kiermasz- koordynator mgr. A. Gładysz  we współpracy z  Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym.

Nasz Język, Nasze Dziedzictwo”- Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego- konkursy, wykonanie gazetek, napisanie haseł promujących język polski , poznanie sylwetek Noblistów, zabawy językowe.- mgr E.Kiszka i mgr J. Wędel we wspólpracy z Nauczycielami języka polskiego.

„Znam, czytam, rozumiem utwory Tolkiena“- Szkolny Konkurs dla Miłośników powieści fantasy- organizatorzy konkursów- mgr E. Kiszka i mgr J. Wędel we wspólpracy z Nauczycielami języka polskiego.

„Dzień Bezpiecznego Internetu” – „ angażowanie się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocja tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia”- przeprowadzenie zajęć, wykonanie gazetek i wystroju klas- koordynator : mgr J. Dulas, mgr E. Skóra.

„Mistrz Szkoły w Tenisie Stołowym”- zawody w tenisie stołowym w dwóch kategoriach wiekowych o Tytuł Mistrza Szkoły w Nowym Brzesku- organizator mgr P. Płatek

„Szkoła Pełna Mnożeń“ –Dzień Tabliczki Mnożenia – przeprowadzenie egzaminów ustnych i pisemnych na Mistrza  Tabliczki Mnożenia – koordynator Dnia- mgr A. Sendek, mgr M. Styczeń.

Konkurs literacko – plastyczny „Wolna i niepodległa. Moja opowieść o Ojczyźnie.”

Organizator: Fundacja Chronić Dobro przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu w Krakowie

Przedmiotem konkursu - napisanie opowiadania/krótkiej książki, zawierającego elementy historii, własnej refleksji o losach wolnej Polski  oraz przepisaniu ułożonego tekstu w formie książki, która w całości ma być wykonana ręcznie wraz z ilustracjami i okładką. Uczestnicy: Zespoły uczniów: Natasza Dudzik, Gabriela Kubik, Mikołaj Sendek- kl.Vb Alan Mucharski, Miłosz Pawlicki, Szymon Pawlicki, Jacek Jakubowski, Bartosz Płaszewski- kl. VIa - Opiekun konkursu: Małgorzata Toroń, Katarzyna Olender, Jadwiga Wędel


Konkursy czekające na rozstrzygnięcie wyników:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY „EKO-PLANETA”

/koordynator- mgr M. Bąk /, Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ,, Świetlik’’ /koordynator- mgr M. Bąk i mgr M. Styczeń/,

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” / koordynator- mgr A.Sendek , mgr S. Szywalska, mgr K. Magiera /

XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy „W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej” Organizator: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie Patronat honorowy konkursu: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestnicy- Uczniowie kl. Vb-0piekun konkursu: mgr M. Toroń- w trakcie realizacji.


 POKAZ DOŚWIADCZEŃ -„Fizyka dla smyka”

Od kilku lat w naszej szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach przyrodniczych, które są prezentowane w  formie aktywnego pokazu doświadczeń naukowych i eksperymentów z przeróżnych dziedzin dotyczących naturalnych, jednak wciąż zaskakujących zjawisk przyrodniczych. W tym roku pokazy odbędą się  2. 04. i 4. 04. 2019 r. dla klas IV-VIII oraz 10.05. 2019r. dla uczniów klas 0- III.  W klasach młodszych tematem pokazu będzie „Powietrze” , a w klasach starszych „Elektrostatyka”. -organizator mgr M. Bąk


Relacja z Kółka Teatralnego

Jasełka to za mało powiedziane - widowisko na motywach „Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa wg autorskiego scenariusza ucz. kl. IIIb Oliwii Wójcik i Patrycji Kwiatek, projekt scenografii i dekoracji ucz. III b - Małgorzaty Lewińskiej. W roli głównej skąpego Scrooge’a - nagrodzona pierwszym miejscem w 2018 r. na wojewódzkim konkursie oratorskim Julia Staniszewska, której partneruje blisko 60 młodych aktorów i statystów wieku 10 – 15 lat, w tym pełny skład kółka teatralnego oraz bardzo liczne grono uczniów najstarszych klas naszej szkoły oraz gościnnie występujący niezawodny p. Przemysław Gołębiowski. Oprawą muzyczną i realizacją dźwięku  widowiska zajęła się p. Ewa Skóra. Oprócz grupy tradycyjnych kolędników z klas V i VI , wystąpili wokaliści z naszej Szkoły m.in. Wiktoria Poszwa, Julia i Jacek Jakubowscy, zespół wokalny z kl. IIIb : Paulina Stachowicz, Patrycja Kwiatek , Małgorzata Lewińska, Oliwia Wójcik. Reżyseria i spięcie klamrą kreatywnej energii naszej Młodzieży- mgr A. Sendek.


Współpraca z lokalną parafią stanowi element realizacji szkolnego programu profilaktyki. Oto wybrane ważniejsze działania – Katecheci: mgr A. Sendek, ks. S. Nocoń , mgr G. Jakubowska

-W przeddzień Dnia Papieskiego zorganizowano konkurs plastyczny dotyczący przygotowania komiksów pt."Życie Jana Pawła II" / najlepsze prace- nagrodzone /. Z okazji 40 rocznicy pontyfikatu papieża Polaka w naszej szkole odbyły się prelekcje i warsztaty dla najstarszych uczniów.  Uczniowie najstarszych klas naszej szkoły  przygotowujący się do sakramentu Bierzmowania systematycznie w każdym miesiącu biorą udział w spotkaniach małych grup formacyjnych, gdzie wspólnie z rówieśnikami z innych szkół, pogłębiają swoje życie duchowe i wzbogacają wiedzę religijną pod opieką Animatorów.


Wolontariat:

-Zbiórka na rzecz Hospicjum św. Łazarza – dzięki  kweście, od lat prowadzonej na lokalnych cmentarzach w Święto Zmarłych, udało się zebrać 3143,20 zł – koordynator mgr M.Doniec

-27. Finał WOŚP – 13 stycznia 2019r.-nasi uczniowie zebrali: 7870,16 zł- koordynator mgr K. Porębska-

-Akcja „Wszystkie kolory świata” - UNICEF, V edycja, Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?Liczba uczestników- wykonawców lalek: 37. Niektóre prace powstawały w wyniku działań rodzinnych. Zebrana kwota z licytacji lalek została przeznaczona na pomoc potrzebującym: 700 zł 1 grosz (na szczęście)- koordynator mgr K. Olender


Klasy IV-VI  / sukcesy: etap gminny, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski /

Konkursy humanistyczne i taneczne :  

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości :

III miejsce M. Nowak- kl. IV a -opiekun mgr E. Skóra.

Wyróżnienie w Konkursie recytatorskim „ Oczarowani bajką“ organizowanym przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach dla Nataszy Dudzik- kl. Vb i Dominiki Klasińskiej- kl. VIb- opiekun: mgr K. Olender i mgr E. Kiszka.

V edycja Konkursu Historycznego "Wojna Polsko-Bolszewicka” -1919-1920r. - w obronie granic i Niepodległości - II miejsce w kategorii poezja dla O. Łaneckiej ucz. kl. IIIa gimnazjum – gala finałowa odbyła się w Warszawie- opiekun mgr B. Zapała.

Szczególne wyróżnienia w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Koszyckiej otrzymały : J. Szczepańska- kl.VIa , D. Klasińska- kl.VI b i G. Pokorniak- kl. VIIIb - opiekun mgr E. Skóra.

W Przeglądzie Kolęd i Pastorałek I miejsce exeqo w kategorii zespół gimnazjum: P. Stachowicz, O. Wójcik, M. Lewińska -klasa III b, I miejsce w kategorii solistów SP: Z. Ziarko- kl. IV b, II miejsce w kategorii zespół SP: M. Nowak, W. Płatek, J. Płatek, M. Nowak- kl. IVA, wyróżnienie: W. Poszwa klasa VIa- opiekun mgr E. Skóra.

Powiatowy Konkurs Poetycki „Piszę dla Niepodległej” organizowany przez Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną Filię w Igołomi  - I miejsce - E. Zawartka – kl. Vb, G. Kubik  kl. Vb– wyróżnienie- opiekun mgr K. Olender .

IV Wojewódzki  Konkurs  Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Wisława Szymborska organizowany przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie

I miejsce - Małgorzata Lewińska – kl. IIIb gimnazjum- opiekun mgr K. Olender, mgr A. Sendek

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magia Teatru. Lalka teatralna”- I miejsce- A. Miska- kl. IVa - opiekun mgr K. Olender

Konkursy taneczne : XXII Mistrzostwa Polski Cheerleaders PSCH, Kielce 2019r.  – Kategoria Cheer Hip-Hop Senior- I miejsce- P. Kwiatek, P. Stachowicz i O. Wójcik- kl. IIIb gimnazjum

XXV Open Poland, Skawina 2018r. - Hip Hop Formations – Kategoria open 12-15.

- I miejsce- P. Stachowicz -kl. IIIb gim. -XXV Open Poland, Skawina 2018r. - Street Formations, Kategoria I league, 15. - II miejsce- P. Stachowicz

Konkursy matematyczno-przyrodnicze :

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny- „Środowisku na ratunek, dziennikarski posterunek” – I miejsce dla  uczennic z kl. VIII b: A. Marzec, M. Oraczewska, M. Pasternak i G. Pokorniak za wykonanie  wywiadu. Nagroda uzyskana w Konkursie Ekologicznym – czek na 1000 zł- została przeznaczona na leczenie naszego Ucznia i Kolegi –opiekun mgr Ewa Skóra .

Małopolski  Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjum- J. Staniszewska ,ucz. kl. IIIb  zakwalifikowała się  do etapu wojewódzkiego w którym osiągnęła  89 p./100 p. możliwych  i uzyskała tytuł laureata- opiekun mgr R. Jończyk

Ogólnopolski  Konkurs  Wiedzy  Geograficznej  Geo-Planeta -wyróżnienie krajowe- uzyskali:

D. Klasińska- kl.VIb - kategoria – praca indywidualna, A. Mucharski - kl. VIa -kategoria –test. Bardzo dobre wyniki w teście osiągnęli również uczniowie: M. Wawrzaszek- kl. VIb, D. Klasińska-kl. VIb, W. Poszwa- kl. VIa, I. Marzec- kl.VIa- opiekun: mgr M. Bąk.


Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych, Etap gminny – grupa I (10-12 lat) –I miejsce N.Dudzik-kl.Vb, G. Kubik-kl.VB, B. Gaweł-kl.Vb oraz M.Sendek-kl.Vb. Uzyskali oni awans do etapu powiatowego, który odbędzie się w kwietniu- opiekun mgr K. Porębska.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – I miejsce w gminnym etapie i awans do etapu powiatowego uzyskała K. Tomczyk- kl. III b gimnazjum- opiekun mgr K. Porębska.


Konkursy sportowe:

Powiatowe zawody w pływaniu o puchar prezesa MOSiR październik 2018:  w klasach IV–VI :

- 2 miejsce w pływaniu stylem grzbietowym: M. Pawlicki -kl. 6a -3 miejsce : Sz.Pawlicki -kl. 6a

-3 miejsce w sztafecie chłopców: P. Piszczyk, B. Płaszewski, M. i Sz. Pawliccy - kl. 6a

opiekunowie mgr Anna Madejska i mgr Patryk Bujakowski.

 Powiatowe zawody w pływaniu o puchar prezesa MOSiR październik 2018:  w kl. VII – III gim.

- 2 miejsce styl grzbietowy: N. Gołąb kl. VIIIb, B. Trzepałka-kl.VIIIb

- 3 miejsce styl klasyczny: B. Trzepałka -kl. VIIIb

- 3 miejsce sztafeta styl dowolny 4x50m: B. Trzepałka- kl. VIIIb,  M. Gorzałczany-kl. VIIIb,

J.Gładysz  kl.- IIIb, J. Kołodziej -kl.-IIIaopiekunowie mgr Anna Madejska i mgr Patryk Bujakowski. 

Powiatowe zawody mikołajkowe w piłce siatkowej:

- 1 miejsce dwójkami chłopców kl IV:  D.Jeziorski, A. Adamczyk, B.Mietła,

- 1 miejsce dwójkami dziewcząt -kl.IV : M. Nowak, D.Wielbłąd,

- 2 miejsce kl. IV: S. Charnicka, J.Płatek ,

- 2 miejsce trójkami dziewcząt kl .V: W. Fularska, J. Micuda, G. Kubik,

- 3 miejsce trójkami chłopców kl V: M. Sendek, O. Wielbłąd, B. Gaweł, J. Janczur,

- 1 miejsce czwórkami dziewcząt kl. VI:  C. Okeke, W. Poszwa, D. Klasińska, M. Wawrzaszek,

- 2 miejsce czwórkami chłopców  kl. VI: P.Piszczyk, B.Płaszewski, K.Mietła, J.Jakubowski, M.Pokorniak

– opiekunowie: mgr Piotr Płatek i mgr Gizela Poszwa.

Powiatowe zawody w piłce nożnej halowej chłopców kl. VII-III G  w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej - 1 miejsce -Drużyna w składzie: J. Kołodziej – kl. IIIa, M. Sygut-kl. VIIIa, F. Czaja- kl. IIIb, , P. Kubik- kl. IIIb, M. Waryłkiewicz- kL. IIIa, K. Waryłkiewicz- kl.VII, W. Borycki- kl.IIIa,  S. Jaworski-kl.IIIb- opiekun mgr A. Madejska.

Wojewódzkie zawody w piłce nożnej halowej chłopców kl. VII-III G w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

- 4 miejsce -Drużyna w składzie: J. Kołodziej -kl.IIIa, M. Sygut- kl.VIIIa , F. Czaja -kl. IIIb,  P. Kubik -kl.IIIb, M. Waryłkiewicz -kl. IIIb, , K. Waryłkiewicz -kl VII, W. Borycki-kl. IIIa, S. Jaworski-kl.IIIb  – opiekun mgr A. Madejska.

Powiatowe zawody w piłce siatkowej chłopców  klasy VII-III G  w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

2 miejsce-Drużyna w składzie: B. Trzepałka- kl. VIII b , Ł. Wcisło- kl., D. Kłosowski- kl. VIIIa,M. Gorzałczany- kl. VIII b, P. Skóra- kl. VIIIa  , J. Kołodziej- kl. IIIa, F. Czaja- kl. IIIb, M. Waryłkiewicz- kl. IIIa, W. Borycki- kl. IIIa,  S. Jaworski- kl. IIIb, D. Kasza- kl.IIIa- opiekun: mgr A. Madejska, mgr P. Płatek.

Powiatowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt  klasy VII-III G  w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

- 4 miejsce-Drużyna w składzieG. Kutyba - kl. VIIIb, L. Miska -kl.VIIIa, N. Gołąb -kl.VIIIb, J. Koszacka-kl.VIII b,  A. Marzec- kl.VIIIb  , M. Oraczewska -kl.VIIIb, M. Pasternak -kl.VIIIb, G. Pokorniak -kl.VIIIb,  J.Sikora- kl. VIIIb  -opiekun: mgr A. Madejska mgr P. Płatek.

Powiatowe zawody w piłce koszykowej chłopców  klasy VII-III G  w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

- 2 miejsce-Drużyna w składzieB. Trzepałka- kl.VIIIb, F. Musiał- kl. VIIIa,  D. Wilk- kl.VIIIb, M. Gorzałczany- kl. VIIIb,  P. Skóra- kl.VIIIa  , J. Kołodziej- kl. IIIa, F. Czaja- kl., M. Waryłkiewicz- kl.IIIa, W. Borycki- kl. IIIa,  S. Jaworski- kl.IIIb, P. Kubik- kl IIIb- opiekun mgr P. Płatek. 

Powiatowe zawody w pływaniu  klasy IV-VI w ramach Igrzysk Dzieci

 -1 miejsce styl grzbietowySz. Pawlicki –kl.VI a, - 2 miejsce styl grzbietowy: M. Pawlicki- kl. VIa – opiekun: mgr A. Madejska, mgr P. Bujakowski

Powiatowe zawody w piłce koszykowej dziewcząt  klasy VII-III G  w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

-4 miejsce-Drużyna w składzie: L. Miska- kl. VIIIa , N. Garbarz- kl. VIIIa  , N. Gołąb- kl. VIII b , J. Koszacka- kl.VIIIb   , A. Marzec- kl.VIIIb  , M. Oraczewska-  kl.VIIIb , M. Pasternak-  kl.VIIIb , G. Pokorniak- . kl.VIIIb, J. Sikora- kl.VIII  , A. Nagielska- kl.VIIIa  , W. Szczepańska- kl. VIIIa  , A. Wilkosz- kl. VIIIa , K. Wawrzaszek - kl.VIIIb- opiekun mgr P. Płatek

Powiatowe zawody w pływaniu  klasy VII-III G  w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej:

1 miejsce styl grzbietowy: N. Gołąb VIIIb

- 2 miejsce styl grzbietowy: G. Kutyba – kl.VIIIb, B. Trzepałka-kl. VIIIb- opiekun : mgr A. Madejska, mgr P. Bujakowski


Materiał do sprawozdania został opracowany na podstawie informacji  Wychowawców i Organizatorów konkursów. Redakcja tekstu  w składzie: J. Wędel, M. Styczeń, K. Olender, M. Toroń, P. Gołębiowski, P. Płatek.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem: www.spnb.pl