W dniu 27 kwietnia 2019 r. w godzinach 6:00-13:00 na parkingu przy Szkole w Sierosławicach będzie ustawiony Mobilny PSZOK.

Do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące odpady komunalne:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z drewna;
 • opakowania z metalu;
 • opakowania ze szkła;
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
 • zużyte opony z samochodów osobowych;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • żarówki / świetlówki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • popiół;
 • farby, kleje;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • drobne odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)

Ponadto do Mobilnego PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj, że Mobilny PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą Mobilny PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pracownicy Mobilnego PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.