Głównym celem konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”, jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Zgłoszenia do 12 kwietnia 2019 r.

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1571401,ogloszenie-konkursu-malopolska-wies-2019-skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego.html