Rozpoczął się strajk nauczycieli. Przystąpiły do niego wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowe Brzesko.

Rodziców i opiekunów prosimy o śledzenie stron internetowych szkół:

  • Szkoła Podstawowa w Nowym Brzesku

http://spnb.pl/aktualnosci.php

  • Szkoła Podstawowa w Sierosławicach

http://www.sieroslawice.pl/?p=7622

  • Szkoła w Mniszowie 

http://spmniszow.szkolnastrona.pl/