Prezydent RP podpisał 3 kwietnia nowelizację ustawy. Na jej mocy 40 mln zł trafi w tym roku do kół. Teraz także do tych z terenu sołectw w granicach miast oraz z miast do 5 tys. mieszkańców.

Nowela zmienia uchwaloną w listopadzie ub.r. ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która nadała im osobowość prawną i umożliwiła prowadzenie dzielności gospodarczej. Zmiany umożliwią działanie wszystkim osobom chcącym uczestniczyć w danym kole, niezależnie od ich miejsca stałego zamieszkania.

Obecnie koła mogą być zakładane i mogą działać wyłącznie na terenie wsi, a członkami kół gospodyń wiejskich mogą być wyłącznie osoby, których miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Od teraz dopuszczone będzie tworzenie i funkcjonowanie kół także na wybranych terenach miejskich - w miastach do 5 tys. mieszkańców, a miastach większych na obszarach istniejących w nich sołectw.

W ustawie został wpisany limit wydatków z budżetu państwa na pomoc finansową dla KGW - w tym roku wynosi ona 40 mln zł. Będzie przyznawana do wyczerpania środków w kolejności złożenia wniosku. Limit pomocy dla kół ma być określany co roku.
Zgodnie z nowelizacją ustawy na stronie www.arimr.gov.pl, ogłaszana będzie, narastająco począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, do 10 dnia każdego miesiąca według stanu za miesiąc poprzedni, informacja o kwocie, na jaką zostały założone wnioski o przyznanie pomocy.

Ogłaszana będzie też informacja o zaprzestaniu przyjmowania wniosków. Do końca marca 2019 r. do rejestru ARiMR wpisano 5817 koła, z czego 577 to koła małopolskie. Na działalność kół do końca marca wypłacono prawie 16,5 mln zł (ponad 1,6 mln zł trafiło do Małopolski). Podpisana ustawa wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

Tekst i zdjęcie: Małopolski Oddział Regionalny ARiMR