Od 01 lutego 2019 r. do 10 marca 2019 r. na terenie Gminy Nowe Brzesko odbyły się zebrania dotyczące wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Rady Miasta Nowe Brzesko.

W trzech miejscowościach, w Rudnie Dolnym Józefowie, w Gruszowie i w Hebdowie Starym został wybrany nowy Sołtys. W pozostałych sołectwach wygrali dotychczasowi Sołtysi.

W zebraniach oprócz mieszkańców uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Krzysztof Madejski, Zastępca Burmistrza Wojciech Adamczyk oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na zebraniach poruszano kwestie dotyczące poszczególnych miejscowości.

Poniżej prezentujemy Sołtysów i przedstawicieli Rady Sołeckiej oraz Przewodniczącego Rady Miasta  i Rady Miasta Nowe Brzesko.

MIEJSCOWOŚĆ

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

GRĘBOCIN

Władysława Gas

Michał Boligłowa

Jacek Kubik

Jacek Kaczmarczyk

Edyta Nowak

GRUSZÓW

Marek Kołodziej

Rafał Pietras

Przemysław Zapart

Tomasz Olender

Jacek Kwiatek

HEBDÓW KOLONIA

Anna Kołodziej

Józef Krosta

Kazimierz Sędek

Joanna Nagielska

Kazimierz Szczepański

Zbigniew Bieszczad

HEBDÓW STARY

Władysław Lipski

Dariusz Kubik

Tadeusz Szuba

Marcin Gaweł

Anna Sroga

Angelika Wypych-Znaj

KUCHARY

Teresa Janczur

Adam Breksa

Krzysztof Zapart

Jan Przybycień

Jarosław Włodarski

MAJKOWICE

Marta Sowa

Agata Wróblewska

Rafał Raś

Monika Kura

MNISZÓW

Andrzej Kura

Michał Jakubowski

Ewa Hab.-Kucharczyk

Marek Sobczyk

Dawid Gosławski

MNISZÓW KOLONIA

Joanna Skrobacz

Jacek Fidala

Mateusz Mroziński

Krzysztof Chrzanowski

Mariusz Szczygieł

NOWE BRZESKO

Przewodniczący Rady Miasta

 

Ignacy Zawartka

 

Rada Miasta

Jacek Zawartka

Karol Krzyk

Anna Kwiatek-Gieras

Karol Czechowicz

Stanisław Grzyb

PŁAWOWICE

Aleksy Jeziorki

Mariusz Radecki

Marcin Trela

Krzysztof Kokosiński

Mirosław Kasza

PRZYBYSŁAWICE

Władysław Regnowski

Ignacy Pawłowski

Magdalena Gawron

Jerzy Łanecki

RUDNO DOLNE

Anna Samek

Lucyna Sałata

Monika Mierniczek

Sylwester Krosta

Marcin Twaróg

Dorota Skrężyna

RUDNO DOLNE JÓZEFÓW

Monika Biernacka-Czajka

Albert Sroga

Jarosław Stępa

Marcin Kopeć

SIEROSŁAWICE

Tadeusz Wasilewski

Krzysztof Ciesielski

Zygmunt Kurnik

Zbigniew Sagan

Ryszard Tabor

Paweł Górak

SZPITARY

Włodzimierz Wołoch

Sabina Czajka

Janusz Bieroński

Janusz Kopeć

Rafał Ryńca

ŚMIŁOWICE

Bożena Zakrzewska

Sebastian Samborek

Marek Wypych

Norbert Gąsiorek

Wojciech Banaś

Barbara Pomykała