Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyjątkowo w 2019 r. pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego został przedłużony do dnia 31 marca 2019 roku.

W tym celu do 31 marca 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (faktury VAT, oświadczenie dzierżawcy lub kopia umowy dzierżawy) w Urzędzie Gminy.