Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko zaprasza mieszkańców na Wybory Sołtysa Nowego Brzeska w dniu 10 marca 2019 roku (niedziela) o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie. 
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej - kadencja 2014-2018.
  4. Informacja o zasadach wyboru i głosowaniach przy wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 
  6. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  7. Podsumowanie roku 2018 i plany na rok 2019. 
  8. Dyskusja, wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy.


!! Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość !!