Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj: Dz. U. z 2018 roku, poz.450) zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Brzesko z zakresu sportu dzieci i młodzieży.

 

szczegóły w zarządzeniu 9/2019>>>