Stosownie do Art. 42 ab.1 ustawy prawo łowieckie Zarząd WKŁ Batalion w Krakowie przekazuje informację o planowanych w miesiącu styczniu 2019 r. wielkoobszarowych polowaniach zbiorowych na dziki w obwodzie 138 Tarnawa.

Plan polowań wielkoobszarowych w miesiącu styczniu 2019r. w obwodzie  51 Bobin dzierżawionym przez WKŁ Batalion w Krakowie

Data polowania Godz. rozpoczęcia Godz. zakończenia Miejsce wykonywania
26.01.2019 8,00                 15,00                    Obwód nr 51
27.01.2019 8,00                 15,00                    Obwód nr 51
 

Plan ten został opracowany na polecenie z nakazem wykonania przez ZO w Tarnowie. Polecenie to ZK Batalion otrzymał w dniu 4 stycznia 2019 r., o godz.15,01  w postaci komunikatu mailowego. W/w komunikat informuje, że polecenie zorganizowania polowań wielkoobszarowych jako element walki z ASF polegający na synchronizacji  polowań zbiorowych na dziki przez sąsiadujące koła łowieckie wydał minister środowiska na spotkaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. w trakcie spotkania z Łowczym Krajowym, prezesem NRŁ i Łowczymi Okręgowymi.

Majkowice, dnia 07.01.2019
Prezes Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego Batalion w Krakowie: Jan Gorczyca, tel.539-779-844