W dniu 5 stycznia 2019 roku rozpoczęto kampanię sprawozdawczą w jednostkach OSP na terenie gminy Nowe Brzesko. Jako pierwsza, która złożenie sprawozdania ze swojej działalności za 2018 rok była jednostka OSP w Rudnie Dolnym.

Wśród gości zaproszonych uczestniczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Krzysztof Madejski, Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko Jan Polak, przedstawiciel Komendanta PSP w Proszowicach asp. Paweł Łukasik oraz przedstawiciele Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowym Brzesku.

Po przedstawionych sprawozdaniach, na wniosek Komisji Rewizyjnej druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy. Z funkcji prezesa zrezygnował druh Waldemar Wojtowicz a Zebranie Walne jednogłośnie powołało druhnę Agatę Twaróg na funkcję Prezesa OSP w Rudnie Dolnym.

Do najpilniejszych działań nowej Druhny Prezes będzie zmobilizowanie druhów do szkoleń, uzyskanie uprawnień do działań ratowniczych, doposażenie jednostki w podstawowy sprzęt ratowniczy  oraz ubrania specjalne i wyjściowe, a także adaptacja pomieszczenia w budynku byłej szkoły na boks dla samochodu pożarniczego, którego zakup planowany jest na lata następne. 

Pani Agata Twaróg od kilku lat aktywnie udziela się w społeczności Rudna Dolnego i pełni obecnie następujące funkcje:

  • Prezes Stowarzyszenia OSP w Rudnie Dolnym,
  • Członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne
  • Koordynator klubu Senior+ w Rudnie Dolnym,
  • Założyciel i instruktor grupy wokalno-aktorskiej AGT w Rudnie Dolnym,
  • Kierownik Świetlicy wiejskiej w Rudnie Dolnym,
  • Prowadzi z mężem Agencję Artystyczną „Arian Zespół Muzyczny”

Życzymy druhnie prezes wytrwałości w spełnianiu ambitnego planu.

tekst: Prezes OM-G ZOSP RP Józef Krosta

/ugim