Zakończyła się IX edycja konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Kolejnym sukcesem może poszczycić się Szkoła Podstawowa w Mniszowie, która w klasyfikacji końcowej zajęła II miejsce w Małopolsce. Uroczysta gala podsumowująca tegoroczną akcję odbędzie się 10 grudnia w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Sukces to wyjątkowy!!! Warto zauważyć, iż w konkursie sklasyfikowano ponad 250 szkół z całej Małopolski! Nasza szkoła od lat znajduje się w gronie najlepszych.

W czasie trwania konkursu w szkole zostało przeprowadzonych  wiele działań mających na celu wyedukowanie uczniów na  właściwe i  bezpieczne uczestniczenie w ruchu drogowym. Swymi działaniami chcieliśmy również dotrzeć do osób dorosłych, ponieważ obowiązek zakładania odblasków po zmroku w terenie zabudowanym dotyczy wszystkich uczestników ruchu.

Wiemy, jak ważne jest noszenie odblasków, które w znacznym stopniu zwiększają widoczność pieszego na drodze zapewniając mu w ten sposób bezpieczeństwo, a czasami nawet ratują jego życie. Cieszymy się, że wypracowaliśmy u naszych uczniów nawyk noszenia odblasków nie tylko w czasie trwania konkursu (wrzesień, październik), ale przez cały rok szkolny.

Na szczególne zaakcentowanie zasługuje fakt, iż o działaniach realizowanych przez Szkołę Podstawową w Mniszowie informowały zarówno prasa, radio jak i telewizja - były to media o zasięgu lokalnym, ogólnowojewódzkim oraz ogólnopolskim. Informacja o działaniach konkursowych pojawiała się licznie na stronach internetowych.

Idea konkursu: To piękna inicjatywa, która łączy przyjemnie
z pożytecznym. Przyjemne, bo można świetnie się bawić. Organizowane są różne konkursy, akcje, przedsięwzięcia promujące zakładanie elementów odblaskowych. Pożyteczne, bo poprzez takie działanie zwiększamy bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi.

 

Irena Koral