Podsumowanie cyklu spotkań Narodowego Czytania w Szkole Podstawowej w Mniszowie. Uroczyste listopadowe spotkanie pod hasłem „Urodziny Polski – sto lat niepodległości” zakończyło cykl spotkań Narodowego Czytania. W zastępstwie Burmistrza Gminy i Miasta Pana Krzysztofa Madejskiego na naszej uroczystości gościł Pan Jacek Zawartka.