Chcesz się rozwijać zawodowo? Myślisz o kursie, szkoleniu, a może o studiach podyplomowych? Skorzystaj z bonów szkoleniowych, dzięki którym zyskasz na ten cel nawet do 4 297 zł.

"Kierunek Kariera Zawodowa" to najnowszy projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, realizowany na podstawie Uchwały nr 1491/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Poddziałania 10.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, którego celem jest rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.

Kto może otrzymać bony?

 • osoby* dorosłe (pracujące), z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim (max. egzamin maturalny)
 • osoby* w wieku 50+ bez względu na wykształcenie
 • (*związane z województwem małopolskim)

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych umożliwiających zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami), takich jak:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • kursy umiejętności zawodowych;
 • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
 • szkolenia zawodowe;
 • język obcy zawodowy;
 • prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T;
 • egzaminy zewnętrzne;
 • studia podyplomowe.

W ramach projektu skorzystasz z usługi doradczej i stworzysz Bilans swojej kariery.

Znajdź w Bazie Usług Rozwojowych ofertę dla siebie. Podnieś swoje kompetencje lub zdobądź nowe kwalifikacje. Start 7 listopada 2018 r.

Szczegóły na stronie internetowej: Małopolski pociąg do kariery