Z uwagi na fakt rozpoczęcia sezonu grzewczego Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że popiół paleniskowy będzie odbierany regularnie wraz z odpadami komunalnymi segregowanymi. Popiół należy wystawiać przed posesję do godziny 7:00 rano.