Trwają prace nad realizacją wniosku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej realizuje wniosek o dofinansowanie tablic wielkoformatowych oraz druku albumu o dawnym Opactwie Premonstratensów w Hebdowie. Celem jest zwiększenie aktywności i integrację środowiska lokalnego oraz promocji Gminy Nowe Brzesko i jej mieszkańców poprzez tablice informacyjne oraz wydanie publikacji o charakterze regionalistycznym, upowszechnienie dziedzictwa kultury w regionie, jakim jest między innymi Klasztor w Hebdowie.

Efekty tej pracy będziemy mogli zobaczyć już wkrótce.