Dzień Nauczyciela 2018 - święto wszystkich pedagogów i nauczycieli zbliża się wielkimi krokami. W szkolnych murach czuć już uroczysty charakter tego dnia.

***

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy i Miasta Nowe Brzesko, składam wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia. Pragnę wszystkim Państwu podziękować za ogromne zaangażowanie i wkład pracy włożony  w rozwój Waszych placówek . Dziękuję za codzienne czuwanie nad harmonijnym rozwojem naszych dzieci i młodzieży.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

***

Burmistrz Jan Chojka

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Mrozowski