Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Panu Wojewodzie za dodatkowe środki otrzymane do promesy z dnia 6 lipca 2018 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz bardzo szybkie i pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

 

Powyższa decyzja umożliwiła podpisanie w dniu 19 września 2018 roku z Zakładem Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski umowy opiewającej na kwotę  725 393,00 zł brutto na realizacje zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj.

  1. Remont drogi gminnej „Rudno Dolne Kluczówka do Józefowa” (nr 160652K, dz. ewid. 737)   w miejscowości Rudno Dolne w km 0+820 – 1+070
  2. Remont drogi gminnej „Sierosławice do pól II” (nr 160098K, dz. ewid. nr 202) w miejscowości Sierosławice w km 0+060 – 0+490
  3. Remont drogi gminnej „Pławowice do Bobina” (nr 160607K, dz. ewid. nr 700) w miejscowości Pławowice w km 0+060 – 1 +030
  4. Remont drogi gminnej „Hebdów do cegielni” (nr 160708K, dz. ewid. nr 598/2) w miejscowości Hebdów w km 0+150 – 0+500
  5. Remont drogi gminnej „Nowe Brzesko Ślimionki I” (nr 160696K, dz. ewid. nr 1404) w miejscowości Nowe Brzesko w km 0+000 – 1+020

zdj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudno Dolne (Facebook)

Zdjecie drogi Rudno Dolne Kluczówka do Józefowa

W chwili obecnej na drodze gminnej „Pławowice do Bobina” została już położna nawierzchnia asfaltowa a na pozostałych odcinkach dróg trwają prace przygotowawcze.

Zdjęcie drogi Pławowice-Bobin

Zgodnie z podpisaną umową planowane zakończenie ww. zadań winno nastąpić do dnia 19 października 2018 roku.

Dziękujemy Panu Radnemu Rady Miejskiej Nowe Brzesko Zbigniewowi Stasikowi za zaangażowanie. Powyższa inwestycja pozwoliła w całości skomunikować nawierzchnią bitumiczną drogi powiatowe w relacji Gruszów-Bobin oraz Gruszów-Pławowice-Kowala.