Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku ogłasza nabór na stanowisko opiekunki domowej do opieki nad osobami starszymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Praca odbywać się będzie w ramach umowy zlecenie.

Praca polega na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku.

Usługi obejmują zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności polegają na:

 1. zakupie podstawowych artykułów: spożywczych, gospodarstwa domowego i lekarstw;
 2. przyrządzaniu posiłków i pomocy w ich spożywaniu;
 3. praniu, prasowaniu, zmianie pościeli, utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach świadczeniobiorcy oraz czystości sprzętu, paleniu w piecu, przynoszeniu węgla i wody;
 4. utrzymywaniu czystości osobistej świadczeniobiorcy (mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc
  w załatwianiu potrzeb fizjologicznych);
 5. wykonywaniu zalecanej przez lekarza pielęgnacji;
 6. pośredniczeniu w załatwianiu spraw urzędowych, dokonywaniu opłat, zamawianiu wizyt lekarskich i pielęgniarskich;
 7. organizowaniu spacerów i podtrzymywaniu zainteresowań.

Wymagania:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 • samodzielność,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • mile widziane doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej, kurs opiekunek lub przygotowanie zawodowe w tym zakresie.

 

Niezbędne dokumenty: podanie, cv, kwalifikacje.

Dokumenty winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.

W powyższej sprawie należy się kontaktować z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, 32 – 120 Nowe Brzesko, tel. 12 385 26 55 od pon. do pt. w godz. od 07.30 do 15.30.

Termin składania aplikacji do 31 października 2018 r.