Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" zaprasza do składania wniosków w najnowszym naborze. Jeżeli Twoja firma znajduje się na obszarze Lokalnej Grupy Działania (LGD), funkcjonowała w ostatnich 3 latach, przez 365 dni i wpisana jest do CEIDG, to możesz ubiegać się o dofinansowanie.

www.cenoma.pl