7 września 2018 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach w ramach policyjnych działań kontrolno-profilaktycznych „Bezpieczna droga do szkoły”, w rejonie Szkoły Podstawowej w Mniszowie i Szkoły Podstawowej w Proszowicach przeprowadzili jednodniową akcję, podczas której wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Mniszowie wręczali kierującym ulotki piętnujące złe zachowania lub chwalące kierowców jeżdżących bezpiecznie.

Uczniowie wręczali także uczestnikom ruchu drogowego przygotowane przez nie prace plastyczne o tematyce związanej ściśle z zachowaniem na drodze.  Akcja ta została objęta patronatem honorowym Wojewody Małopolskiego.  

Celem tego przedsięwzięcia jest eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz zwiększenie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego na mogące wystąpić naruszenia zwłaszcza w rejonach placówek oświatowych, a przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez kierujących przepisów kodeksu drogowego.

W tym dniu do wyobraźni kierowców miały przemówić nie tylko treści rozdawanych ulotek, ale również wizerunek biorących w akcji dzieci, które chętnie włączyły się w realizację zadań  na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W akcji udział wzięło 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Mniszowie, czterech opiekunów oraz  7 policjantów KPP Proszowice.

Zdj. Szkoła Podstawowa w Mniszowie

Joanna Patoła