Ustawa o wspieraniu inwestycji to nowy impuls do rozwoju nie tylko firm ale także małopolskich gmin. 4 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Jest to akt wykonawczy do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Rozporządzenie zawiera przepisy, które doprecyzowują nowy system udzielania zwolnień z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji. Tekst Rozporządzenia.

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców 

Zachęcamy przedsiębiorców do składania wniosków o udzielenie tego typu wsparcia. Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. Ulgę podatkową na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa 
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej 
  • wprowadzenie nowych produktów
  • wdrożenie innowacji

Pomoc publiczną mogą otrzymać:
- wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.
- niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.


Przedsiębiorco skorzystaj z nowych rozwiązań prawnych. 

To się opłaca!


Gmina i Miasto Nowe Brzesko współpracuje z Krakowskim Parkiem Technologicznym, aby przedstawiać potencjalnym inwestorom jak najlepszą ofertę inwestycyjną. 


Więcej informacji na stronie:
http://www.kpt.krakow.pl/polska-stre…/informacje-podstawowe/

Zobacz nasze tereny inwestycyjne:
http://panoramy.businessinmalopolska.pl/