Głosowanie na projekty III edycji Budżetu Obywatelskiego rusza 10 września i potrwa do 5 października 2018 r. Wśród zakwalifikowanych 24 projektów w głosowaniu, znajduje się również projekt poświęcony modernizacji 4 przejść dla pieszych w miejscowościach Trąbki, Lednica Górna, Wieliczka oraz Nowe Brzesko.

150 zadań w 3. edycji BO Małopolska.

W tym roku Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na zwycięskie projekty aż 8 mln zł. Każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia może oddać tylko jeden głos na wybrane przez siebie zadanie małe (o zasięgu całego powiatu) lub duże (o zasięgu subregionu). Głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka. 

Wśród zakwalifikowanych 24 projektów do głosowania, znajduje się również projekt poświęcony modernizacji 4 przejść dla pieszych w miejscowościach Trąbki, Lednica Górna, Wieliczka oraz Nowe Brzesko. 


SUBREGION KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

Zagłosuj na ten projekt! Bezpieczeństwo na drodze zależy od Ciebie

Kod zadania: KOM03 

Tytuł: Modernizacja 4 przejść dla pieszych w ciągu DW 964, 966 i 775 w miejscowościach Trąbki, Lednica Górna, Wieliczka oraz Nowe Brzesko poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa.

Kwota zadania: 170 000,00 zł

Lista zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2018


Zagłosować można za pomocą jednego ze sposobów:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

  • wrzucając kartę do urny

Mieszkańcy mogą wybierać spośród projektów o charakterze:

  • prospołecznym (74),
  • edukacyjnym (33),
  • kulturalnym (33)
  • sportowym (26)
  • turystycznym (13)
  • ekologicznym(7) 
  • innych dziedzin (4).