Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego przyjmowane będą w pok. Nr 1 w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Stypendia szkolne na

 

rok szkolny 2018/2019

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku informuje, że od 01.09.2018 r. do 15.09.2018 r.  (do 15.10.2018 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych) przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny  2018/2019.

Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego przyjmowane będą w pok. Nr 1
w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Stypendium szkolne realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na rodzica lub opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia.