Minister Rolnictwa i Rozwoju informuje: każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego i złożyć je w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.  Pieniądze wypłacane będą w terminach:  1 – 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.