Już po raz czwarty RPO wspiera małopolskie mikro, małe i średnie firmy programem "Bony na innowacje". Na ten cel z Funduszów Europejskich przeznaczono prawie 16 mln zł.

1 lipca br. ruszył nabór wniosków dla przedsiębiorstw, które planują rozwijać swoją działalność w oparciu o nowoczesne technologie. Konkurs (podzielony na 5 kolejnych rund) potrwa do 2 października br.

Dotacje dla przedsiebiorców z woj. małopolskiego

W ramach naboru przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego mogą otrzymać dotację na podjęcie współpracy z sektorem naukowo-badawczym,uczelniami technicznymi czy laboratoriami. Dofinansowanie pokryje koszty, jaki firma musiałaby ponieść z własnych środków na opracowanie metod i procedur zaawansowanej technologii.

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o mały lub duży bon na innowacje.

Mały bon pozwala na sfinansowanie do 50 000 zł wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, natomiast duży bon – nawet do 100 000 zł.

Wysokość dofinansowania uzależnia się od ilości otrzymanych bonów, dlatego w przypadku gdy przedsiębiorca otrzymuje bon po raz pierwszy, maksymalne dofinansowanie to nawet 90% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku gdy przedsiębiorca wnioskuje po raz drugi o bon – wartość dofinansowania wynosi nawet 80%, a gdy otrzymuje bon po raz trzeci i kolejny – 70%.

Jak zdobyć bon na innowacje - sprawdź na: www.rpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Informacje nt. aktualnych konkursów i warunków aplikowania otrzymasz również dzwoniąc na Infolinię: (12) 616 06 16 lub w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

źródło: UMWM