Program Priorytetowy „Jawor” to program przeznaczony do poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące:
– docieplenia ścian zewnętrznych budynków,
– docieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją/stropów nad piwnicami,
– docieplenia podłóg na gruncie,
– wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.

Łączna powierzchnia termomodernizowanych przegród nie może być większa niż 600 m2.


  • Forma dofinansowania to pożyczka:

– do 90% kosztów kwalifikowanych brutto,
– oprocentowanie preferencyjne od 2,0% w skali roku,
– minimalna kwota pożyczki 20 000,00 zł*,
– maksymalna kwota pożyczki 100 000,00 zł,
– możliwość umorzenia do 20% pożyczonego kapitału,
– brak opłat i prowizji.

*w przypadku uzyskania współfinansowania zadania z innych środków publicznych (krajowych, Unii Europejskiej lub zagranicznych), minimalna kwota pożyczki może zostać obniżona, jednak do kwoty nie mniejszej niż 10 000,00 zł

  • Terminy naboru wniosków prowadzony jest przez cały rok lub do wyczerpania środków

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie 

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor/