Dziś rozpoczyna się Tydzień Bibliotek - ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, bibliotek oraz bibliotekarzy. Warto podkreślić jak ważna jest to akcja dla rozwoju polskiego czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Po raz piętnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2018 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2018 odbywa się pod hasłem:

„(Do)Wolność Czytania”.

 

Przygotowała: E.Chuchmacz - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku