Szkoła Muzyczna I st. im. Juliusza Łuciuka w Mikluszowicach (filia Nowe Brzesko) prowadzi nabór kandydatów, chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2018/2019 r. Zapraszamy kandydatów w wieku od 6 do 16 lat.

Szkoła Muzyczna oferuje nauczanie gry na następujących instrumentach:

Instrumenty klawiszowe:
- fortepian

Instrumenty strunowe:
- skrzypce
- wiolonczela
- kontrabas
- gitara

Instrumenty dęte i perkusyjne:
- flet
- klarnet
- saksofon
- trąbka
- perkusja

Szkoła prowadzi edukację w dwóch cyklach nauczania:

- sześcioletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 6 – 8 roku życia,
- czteroletnim – do którego przyjmowani są kandydaci od 9 – 16 roku życia.

Badania przydatności kandydatów do szkoły obejmuje:

- sprawdzenie uzdolnień muzycznych
- sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym      instrumencie.

Kandydat badany jest w dziedzinie:
- słuchu wysokościowego
- poczucia rytmu
- pamięci muzycznej

Sprawdzenie predyspozycji wymienionych powyżej polega między innymi na:

- zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata
- powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela
- zapamiętaniu i powtórzeniu głosem 2-taktowej melodii zagranej 1 raz przez nauczyciela oraz określeniu jej trybu (wesoła/smutna)
- powtórzeniu rytmu po nauczycielu

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy kandydata (dostępny w sekretariacie)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na  wybranym przez kandydata instrumencie – (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na instrument dęty).
- opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o psycho-fizycznej dojrzałości  dziecka do podjęcia nauki w szkole – w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat.

Kwestionariusze osobowe prosimy składać w terminie do 29 maja 2018 w sekretariacie w Nowym Brzesku.

Przesłuchanie odbędzie się w dniu: NOWE BRZESKO 04 czerwca 2018 r.  godz. 16:45 – 17:45                                 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie, tel. N.Brzesko 12/385-21-32

Zapraszamy!