Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas IV- VII szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Nowe Brzesko. Więcej informacji czytaj w dalszej części newsa.

Gminny Konkurs Fotograficzny „Miejsca Pamięci z terenu Gminy Nowe Brzesko”.

Regulamin Gminnego Konkursu Fotograficznego

„Miejsca Pamięci z terenu Gminy Nowe Brzesko”


ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Przedszkolno – Szkolny  w Nowym Brzesku

ul. Krakowska 29

32-120 Nowe Brzesko

tel. 12 3852885


PATRONAT :

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO – p. Jan Chojka

MIEJSKO - GMINNE CENTRUM KULTURY i PROMOCJI w Nowym Brzesku - p. Anna Maj - Skowrońska


Cele konkursu:

 • wzbudzanie u dzieci postawy patriotycznej oraz szacunku do symboli narodowych,
 • propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej,
 • pogłębianie wiedzy na temat terenu Gminy Nowe Brzesko,
 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień,
 • rozwijanie zmysłu fotograficznego, prezentacja inwencji twórczej autorów zdjęć.

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla  uczniów klas IV- VII szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Nowe Brzesko.
 2. Autorem pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń.
 3. Każdy z autorów może nadesłać nie więcej niż 3 fotografie w formacie 20cmx30 cm (format A4).
 4. Obróbka fotografii przesłanej na konkurs  może dotyczyć jedynie podstawowej korekty.
 5. Prace powinny zawierać metryczkę:

Imię i nazwisko:…………………….……………………………………..

Klasa: ………………………………………………………………….…..

Szkoła: ……………………………………..   Tel: …………………………………..

Opiekun: ……………………………………………………………………

 1. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 2. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa. Przy ocenie prac komisja bierze pod uwagę: walory artystyczne, interpretację tematu, oryginalność prac.
 3. Prace należy dostarczyć do Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Nowym Brzesku  ul. Krakowska 29 do dnia 16.04.2018r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24.04.2018r. Organizator poinformuje laureatów telefonicznie.
 5. O dokładnym terminie finału i uroczystym podsumowaniu konkursu oraz wręczeniu nagród organizator poinformuje laureatów telefonicznie.
 6. Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie na terenie Gminy.
 7.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz wykorzystanie prac do ich upublicznienia.
 8. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronach internetowych Organizatorów.
 9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych. Nadesłane prace plastyczne przechodzą na własność Organizatorów.