"PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”, którego wnioskodawcą jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca a jednym z Partnerów - Gmina i Miasto Nowe Brzesko, znalazł się na liście wniosków o dofinansowanie projektów które uzyskały POZYTYWNY wynik oceny formalnej.
Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Sprawdź listę wyników (KLIKNIJ LINK)