Nadwiślańska Grupa Działania ”E.O.CENOMA” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, które zostaną przeprowadzone przez pracowników biura LGD w każdej gminie członkowskiej.

Spotkania skierowane są w szczególności do mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury, oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” czyli wszystkich osób oraz instytucji, które chcą skorzystać z możliwości dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER. Podczas konsultacji będą omawiane w szczególności warunki i sposoby realizacji i rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach.


Harmonogram spotkań informacyjnych:

22.03.2018 r. – czwartek

godz. 7:30 - 9:30       Biuro Nadwiślanskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”-Szczurowa

godz. 10:00 - 12:00   Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini, z siedzibą w Grobli – Gmina Drwinia

godz. 12:30 - 14:30   Urząd Gminy Koszyce

godz. 15:00 – 17:00  Wiejski Dom Ludowy w Łapczycy – Gmina Bochnia

23. 03.2018 r. – piątek

godz. 7:30- 9:30        Urząd Gminy Rzezawa

godz. 10:30 - 12:30   Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

godz. 13:00 – 15:00   Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Promocji -  Nowe Brzesko


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !