WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO informuje o silnym wietrze. Obserwuje się i prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 85 km/h, z południa i południowego zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:45 dnia 12.03.2018 do godz. 18:00 dnia 12.03.2018

Przebieg

Obserwuje się i prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 85 km/h, z południa i południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

95%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.18:00 dnia 12.03.2018 OSTRZEŻENIE nr 28 na ROZTOPY/1 wydane o godz.12:17 dnia 10.03.2018.

Dyżurny synoptyk

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 12:39 dnia 12.03.2018

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie.poludniowy od 12:45/12.03 do 18:00/12.03.2018 prędkość 35-50 km/h, porywy do 85 km/h, S i SW

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr w dzień 12.03, prędkość w porywach do 85 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.