Małopolskie gminy oraz jednostki OSP mogą składać odpowiednie dokumenty na przyznanie dotacji na remonty i modernizację swoich remiz OSP. Termin składania wniosków mija 28 lutego 2018 roku.

W ramach konkursu „Małopolskie Remizy” mogą zostać sfinansowane prace budowlane i remontowe w remizach ochotniczych straży pożarnych. Gminy lub jednostki OSP mogą ubiegać się o środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie remontów w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej. Wsparcie można też przeznaczyć na prace polegające na zagospodarowaniu terenu wokół remiz.

Więcej informacji na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/malopolskie-remizy-2018-3-mln-zl-na-remonty-straznic-osp