odbędzie się w dniu: 16 stycznia 2018r. (wtorek) o godz. 14:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 17a

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się w dniu:

 

16 stycznia 2018r. (wtorek) o godz. 14 00

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 17a

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1/Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad

2/Rozpatrzenie skargi na działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku.

3/Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

4/Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący  Komisji

Wojciech  Dzióbek