W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz.1610 z późn. zm.), który stanowi o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

Referat Komunalny Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli i zarządców nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko o przekazywanie stosownych danych.

Wzory formularzy, które posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz. U. z 2007 Nr 250 poz.1873) lub w linku poniżej.

Wypełnione formularze należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w podanych w rozporządzeniu terminach (za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku, a za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego) na adres: Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko.