W dniu 29 grudnia 2017 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku odbyło się uroczyste przekazanie druhom strażakom wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet III B) w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Wyposażenia i urządzenia ratownictwa zostały przyznane w zakresie "Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem".

Na rzecz jednostek zostały przekazane:

  • dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hebdowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach, Ochotniczej Straży Pozarnej w Rudnie Dolnym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach po 1 szt. zestawu ratownictwa medycznego OSP R1
  • dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach po 1 szt. zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 oraz po 1 szt. Defibrylatora AED

Wiecej na stronie: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/