W związku z pogorszeniem warunków pogodowych na terenie naszej gminy i województwa udostępniamy mieszkańcom TELEFONY ALARMOWE do firm odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg.

INFORMACJA

O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018


DROGA KRAJOWA NR 79 SANDOMIERZ – KRAKÓW

Konsorcjum Firm

ReDrog s.c. Bożena Krzyżak & Wojciech Krzyżak,

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MADROCAR,

ZPUH Wojciech Krzyżak

tel. 723-904-549, 14 651-37-47


DROGA WOJEWÓDZKA NR 775 PROSZOWICE – NOWE BRZESKO

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach

p.o. Kierownik Rejonu – Tomasz Dąbrowski

tel. 12 386-38-30, 609-704-884, 519-508-533

Wykonawca robót:

Konsorcjum

AVR Sp. z o.o., ul. J. Dietla 93/4, 31-031 Kraków

przedstawiciel Wykonawcy – Lucjan Ordys

tel. 502-168-212, 12 388-39-61


DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO

Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach, z/s Jakubowice

Kierownik ZDP Jakubowice – Janina Krzek

tel. 12 386-20-13 – czynny w dni robocze w godz. 7.00 – 15-00

od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy całodobowo czynne

nr tel.: 512-283-341, 512-283-342, 694-364-790

Wykonawca robót:

Usługi Melioracyjno Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski

Donatkowice 38, 28-500 Kazimierza Wielka

tel. 608-149-905, 41 352 53 50


DROGI GMINNE NA TERENIE GMINY NOWE BRZESKO

Wykonawca robót:

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski,

Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza

tel. 603-462-635, 607-979-504 - Dyspozytor w Firmie „AGROBUD”


TELEFONY POMOCNICZE:

Koordynatorzy z ramienia Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych:

Magdalena Kubik tel. 12 385-21-43, 571-328-880

Agnieszka Turalińska–Grucela  tel. 12 385-01-08, 509-558-686


Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków właściciela nieruchomości należy utrzymanie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

 

Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Przygotował: Referat Inwestycji i Remontów