20 października 2017 roku Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach Pan inspektor Jerzy Groński wręczył Szkole Podstawowej w Mniszowie Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Szkoła za swoje dotychczasowe działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów otrzymała ten zaszczytny tytuł na 5 lat. Certyfikat na ręce Pani dyrektor Renaty Regnowskiej przekazał nasz „szkolny komendant” Jakub Stankowski.

Certyfikat jest przyznawany placówkom oświatowym, które wzorowo realizują założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Projekt realizowany jest
w Małopolsce już od 9 lat, a certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” uzyskało już 250 szkół.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to działania oparte na współpracy Policji z  placówkami oświatowymi, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych zjawisk, np. przemocy  rówieśniczej. Priorytetem w projekcie jest aby wykazać się zaangażowaniem i zobowiązać się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły.

Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa.

Szkoła Podstawowa w Mniszowie w roku 2014 otrzymała certyfikat na okres dwóch lat. Po upływie tego czasu szkoła wystąpiła  z wnioskiem o przedłużenie Certyfikatu na kolejne 5 lat. Po przeprowadzonym i pozytywnie ocenionym audycie  Wojewódzka Komeda Policja przedłużyła szkole Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo do roku 2022.

Posiadanie Certyfikatu to  wyzwanie i zobowiązanie do dalszych działań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa uczniów.

Szkoła ma zaplanowanych szereg działań, mających na celu utrzymanie co najmniej dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że staniemy na wysokości zadania.

 

 Joanna Patoła