W dniu 3 października 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbył się Międzyszkolny Konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie UKS Jedynka pt. : "Życie i działalność Tadeusza Kościuszki w 200. rocznicę śmierci".

Konkurs organizowany był pod  honorowym patronatem Posłów na Sejm RP:  prof. Włodzimierza Bernackiego i Norberta Kaczmarczyka i vice-wojewody małopolskiego Józefa Gawrona. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Henryk Pomykalski, Mateusz Gajda, Jacenty Miłek i Maria Kieruzal. 

Celem konkursu było nie tylko sprawdzenie wiedzy o naczelniku Kościuszce ale przede wszystkim szerzenie patriotyzmu wśród młodego pokolenia. Tym bardziej miła jest wiadomość dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, iż uczennica naszej szkoły -  Zuzanna Całka zajęła w kategorii indywidualnej konkursu wysokie trzecie miejsce. W kategorii zespołowej drużyna szkoły z Sierosławic również  wywalczyła trzecią lokatę. Skład drużyny to: Zuzanna Całka, Roksana Nocoń i Patryk Samborek.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Robert Gajda