Ze względu na prowadzone prace remontowe dotyczące sieci wodociągowej i przyłączy wzdłuż drogi krajowej nr 79 w Hebdowie, związane z budową chodnika, w okresie od października do grudnia b.r. będą występować kilkugodzinne przerwy w dostawie wody na odcinkach sieci wodociągowej. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.