Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A realizują kampanię informacyjną promującą bezpieczne zachowania w pobliżu linii przesyłowych najwyższych napięć tj. (220 i 400 kV). Grupą osób, która w okresie letnim i jesiennym najczęściej przebywa w pobliżu linii najwyższych napięć są rolnicy wykonujący prace na polach.

Poprzez kampanię informacyjną Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A chcą zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości maszyn rolniczych od przewodów i słupów przesyłowych podczas prac rolnych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A (PSE), będące spółką Skarbu Państwa są narodowym operatorem systemu przesyłowego, odpowiedzialnym za dostawy energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Celem spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, który realizuje m.in poprzez prawidłową pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz rozwój sieci.

Energia elektryczna w naszym codziennym życiu odgrywa ogromną rolę i przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Również w przypadku linii przesyłowych PSE, gdzie napięcie jest znacznie wyższe niż w domowym gniazdku, stosowanie zasad bezpieczeństwa chroni przed ewentualnym porażeniem prądem.